Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Moje ważniejsze tłumaczenia obejmują:

 

1997. Publikacja: Katalog 32. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (75 str.)

1997. Opowiadanie "SunDark in Ithkar", S. Lee Rouland (23 str.), dla Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.

1998. Lista dialogowa filmu popularnonaukowego "Global Village" prod. Zone Vision Ltd., odc. 40 i 41, 30 min. każdy, emitowane w TVP Szczecin.

1998. Oferta przetargowa (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) na budowę Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany": Instrukcja dla Oferentów, dla Urzędu Miasta Szczecin.

1999. Streszczenie rozprawy habilitacyjnej: dr W. Dyk (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński): "W poszukiwaniu komponentów życia".

2000. "Memorandum and Articles of Association" ("Dokument założycielski i statut spółki") oraz "Consolidated Accounts" ("Bilans skonsolidowany zysków i strat") Grupy CFE, Bruksela - oferta przetargowa na rozbudowę terminalu Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie, dla P. P. "Porty Lotnicze".

2001. "Antidumping Questionnaire" ("Kwestionariusz Postępowania Antydumpingowego") Departamentu Handlu USA, dla Ministerstwa Gospodarki RP (39 str.).

2001-2003. Publikacje naukowe dr S. Gruszewskiej (Międzywydziałowe Studium Kształcenia Pedagogicznego, Uniwersytet Szczeciński).

2003. Publikacja: wybrane artykuły do periodyku "Studia Maritima" Volume XVI, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego.

2004. "Grupa Kapitałowa Żegluga Polska S.A. Bilans skonsolidowany zysków i strat".

2004. Katalog 20. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (150 str.).

2005. Album: „Od Stadtbiliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005”. Publikacja z okazji setnej rocznicy powstania biblioteki w Szczecinie. Wyd. Książnica Pomorska, Szczecin (486 str.).

2008. Album: „Jan Heweliusz – pamiętamy 1993-2008” / „Jan Heweliusz – we remember 1993-2008” . Publikacja z okazji 15. rocznicy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wyd. EuroAfrica Linie Żeglugowe, Szczecin (140 str.)

2009. Audyt w zakresie prawnej ochrony pracy w Tieto Enator.

2009. Umowa finansowa między Województwem Zachodniopomorskim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (Luksemburg) w ramach projektu Wieloletni Program Inwestycyjny: Infrastruktura Regionalna.

2010. Kontrakt na modernizację i remont Elektrowni Bełchatów S.A.

2010. Sporządzenie opinii biegłego sądowego - językoznawcy dla Sądu Okręgowego w Szczecinie na temat tłumaczeń i dokumentów angielskojęzycznych w aktach sprawy sądowej.

2011. Sporządzenie opinii na temat tłumaczenia folderu reklamowego o Białym Borze dla Gminy Biały Bór, oraz tłumaczenie tego folderu

2011. Wniosek o finansowanie projektu badawczego, dla Uniwersytetu Szczecińskiego.

2012. Tłumaczenie Polskiej Normy: "Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia elektryczne górnicze. Wymagania i badania".

2016. Audyt Komisji Europejskiej ze sprawozdania finansowego Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

2017. Tekst literacki: Męka św. Krzysztofa.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?