Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

  Tłumaczenia poświadczone (przysięgłe) wykonywane przez mnie obejmują głównie następujące rodzaje dokumentów i czynności:

 

TŁUMACZENIA PISEMNE:

 • zaświadczenia o zameldowaniu, wysokości dochodu, z Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej itp.
 • dowody rejestracyjne, świadectwa zgodności pojazdów i prawa jazdy
 • odcinki wypłaty, wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe
 • akty urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • świadectwa dojrzałości i szkolne, dyplomy wyższych uczelni i suplementy
 • świadectwa i dyplomy potwierdzające zdobyte kwalifikacje
 • świadectwa pracy, umowy o pracę itp.
 • zaświadczenia o niekaralności, ubezpieczeniowe i ewidencji działalności gospodarczej
 • dokumenty medyczne: zwolnienia lekarskie, wyniki badań, wypisy ze szpitala itp.
 • umowy, kontrakty oraz inne dokumenty prawnicze i ekonomiczne
 • dokumenty sądowe

TŁUMACZENIA USTNE:

 • tłumaczenia aktów notarialnych u notariusza
 • tłumaczenia ślubu z obcokrajowcem w USC i kościele
 • tłumaczenia egzaminu na prawo jazdy dla obcokrajowców w Woj. Ośrodku Ruchu Drogowego
 • tłumaczenia przesłuchania obcokrajowców w Urzędzie Wojewódzkim

Wszystkie pisemne tłumaczenia poświadczone zawierają formułę poświadczenia oraz pieczęć i podpis tłumacza.

Wykonuję tłumaczenia z oryginału lub kopii (dostarczonych do mojego biura) lub z dokumentu przesłanego mi e-mailem.

Po ukończeniu tłumaczenia informuję Państwa, że dokument jest gotowy do odbioru. Sposób odbioru określa klient: osobiście w biurze, drogą e-mailową, lub przesłane drogą pocztową.

Klientów indywidualnych, którzy nie dostarczą oryginału dokumentów do tłumaczenia obowiązuje płatność z góry lub przelewem na mój rachunek bankowy: 57 1140 2004 0000 3402 4155 2421 (mBank).

Stali klienci biznesowi mogą rozliczać się na podstawie wystawionej faktury.

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?